Alles Wat Je Moet Weten Over Belastingvrij Sparen

23.02.2022#Algemeen

Niemand vindt het leuk om belasting te betalen, dus het is ook niet vreemd dat steeds meer mensen op zoek zijn naar manieren om belastingvrij sparen voor hen een realiteit te maken. Wanneer je geld spaart op de bank, dan krijg je van de bank daar normaal gesproken spaarrente over. Dat is tegenwoordig niet heel veel, maar de Belastingdienst beschouwt die rente wel als inkomen. Daarom moet je belasting betalen over je spaargeld wanneer je een bepaald bedrag aan spaargeld hebt bereikt. Maar hoeveel mag je in totaal belastingvrij sparen? Waar moet je op letten, en wat is belangrijk om te weten? En wat gebeurt er als je bijvoorbeeld gaat sparen voor jouw kind(eren) of wanneer je extra spaart voor pensioen? We leggen het allemaal duidelijk uit.

Hoeveel mag je belastingvrij sparen?

Zoals eerder gezegd ziet de Belastingdienst de spaarrente die je ontvangt over jouw spaargeld als inkomen. Daarom moet je bij jouw belastingaangifte over een deel van jouw spaargeld belasting betalen in Box 3. De Belastingdienst bepaalt elk jaar opnieuw hoeveel je in totaal belastingvrij mag sparen. Een alleenstaande mag bijvoorbeeld in 2021 nu € 50.000 belastingvrij sparen. En als je een fiscaal partner hebt, dan is het voor beiden mogelijk om samen om tot € 100.000 spaargeld belastingvrij te sparen.

De belastingvrije voet spaargeld

De bovengenoemde bedragen worden ook wel eens heffingsvrij vermogen of belastingvrije voet voor spaargeld genoemd. Eigenlijk is het heffingsvrij vermogen hier een betere manier om het te beschrijven, want de Belastingdienst kijkt niet alleen naar hoeveel spaargeld je hebt. Ze kijken bijvoorbeeld ook naar andere vormen van vermogen die je hebt, of naar hoeveel beleggingen je bijvoorbeeld hebt. Kom je boven de heffingsvrije grens uit als je dat allemaal bij elkaar opgeteld hebt? Dan moet je daarover weer belasting betalen.

Misschien gelijk alvast een eerste tip, als je naast jouw vermogen ook € 3.200 aan schulden hebt, dan mag je de waarde van die leningen van jouw vermogen aftrekken. Zo betaal je in elk geval minder, en misschien zelfs geen belasting over jouw spaargeld.

Wat telt wel en niet mee bij vrijstellingen vermogensbelasting?

Wanneer we kijken naar belastingvrij sparen dan valt gelijk op dat je geen belasting hoeft te betalen op alle vormen van vermogen en spaargeld. Wat valt er volgens de Belastingdienst wel onder spaargeld?

 • Contant geld;
 • Andere panden die je hebt, eventueel een huis in de verhuur;
 • Een tweede woning;
 • Geld dat je uitleent aan andere personen;
 • Beleggingen (obligaties, aandelen etc.);
 • Spaargeld van minderjarige kinderen;
 • Saldo op spaar- en bankrekeningen.

Dan weten we dus waar we rekening mee moeten houden. Maar wat valt er volgens de Belastingdienst niet onder spaargeld?

 • Lijfrenteverzekeringen en een bankspaarrekening;
 • Uitvaartverzekeringen (tot maximaal € 7.348);
 • Een groen beleggingsproduct met groencertificaat of groene spaarrekening, dit zorgt voor een extra vrijstelling van € 60.429 per persoon.

Wat is fictief rendement eigenlijk?

Het zal je opgevallen zijn dat de Belastingdienst niet kijkt naar het daadwerkelijk behaalde rendement op jouw vermogen. In plaats daarvan rekenen ze een fictief rendement. Het is natuurlijk voor de Belastingdienst onmogelijk om voor iedere Nederlander apart uit te gaan zoeken hoeveel het daadwerkelijke rendement op het vermogen is.  

Dat is de reden dat de Belastingdienst werkt met een geschat percentage om het een stuk gemakkelijker te maken. Dit percentage is op basis van de gemiddelde rendementen op beleggingen en spaargeld: het zogenoemde fictieve rendement. Het fictieve rendement is voor iedereen hetzelfde.

De vaste vermogensmix

Er zijn echter wel verschillen per belastingschijf in de manier waarop het fictief rendement is opgebouwd. Dat komt omdat de Belastingdienst ervan uit gaat dat je een deel van jouw vermogen spaart en ook een deel er van weer belegt. Mensen die in verhouding meer geld hebben zouden volgens de Belastingdienst in verhouding ook meer beleggen. Een andere naam voor de verdeling tussen beleggen en sparen is de vaste vermogensmix. Deze is in 2021 niet anders dan in 2020:

Schijf

Spaargeld

Beleggingen

Schijf 1

67%

33%

Schijf 2

21%

79%

Schijf 3

0

100%

 

Belastingvrij sparen na 2022

Natuurlijk is het nog niet zover, maar wel handig om alvast even naar de toekomst te kijken. De regels voor belastingvrij sparen worden namelijk flink aangepast in 2022. Voor mensen die graag meer willen sparen zijn deze aanpassingen ontzettend gunstig. Want je gaat aanzienlijk minder belasting betalen over jouw spaargeld.

De reden hiervoor is vrij simpel, zo simpel dat jij je misschien afvraagt waarom het niet veel eerder is aangepast. Al jarenlang rekent het kabinet met een fictief rendement om zo te kunnen berekenen hoeveel voordeel jij uit jouw spaargeld haalt, of eigenlijk zou kunnen halen. Het nadeel van dit fictief rendement is het feit dat dit veel hoger ligt dan de daadwerkelijke rente die je momenteel kunt krijgen. Sterker nog, de feitelijke rente schommelt tegenwoordig rond de 0,0%. En in sommige gevallen moet je bij een bank zelfs betalen om jouw spaargeld daar te laten staan.

Als we dan de huidige spaarrente van 0,09% nemen dan zou dat betekenen dat we vanaf volgend jaar veel meer mochten sparen. Je mag dan maar liefst € 445.000 per persoon belastingvrij sparen. Als je dus iemand bent met veel geld op jouw spaarrekening dan is dat natuurlijk enorm mooi meegenomen. Kleine kanttekening is wel dat dit bedrag elk jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dat is ook niet zo vreemd, want de rente verandert overigens ook elk jaar. Als de rente omhoog gaat dan betekent dit dat het bedrag voor belastingvrij sparen lager zal worden.

Daarnaast is het wel zo dat vermogen in de vorm van obligaties en beleggingen zwaarder worden belast. Het lijkt erop dat er een fictief rendement van 5,33% gehanteerd zal worden door de Belastingdienst. Dat maakt gewoon geld op de spaarrekening laten staan in elk geval weer een stuk aantrekkelijker.

Belastingvrij sparen voor jouw pensioen

Het is mogelijk met belastingvoordeel te beleggen of sparen voor jouw pensioen. Maar hoe werkt dat precies en is dat ook daadwerkelijk iets voor jou? We hebben het in dit geval over pensioensparen. Het is mogelijk jouw pensioen aan te vullen met deze spaarvorm. Als je nu niet genoeg pensioen opbouwt of als ZZP’er werkt is dat wel zo prettig zodat je later ook genoeg geld hebt om leuke dingen te doen. Volgens het Nibud weet een groot percentage Nederlanders feitelijk niet of ze na hun pensioen genoeg geld hebben om alles te blijven doen dat ze willen doen. In dit geval is het een goed idee om eens na te denken over de aanvullende mogelijkheden. Dat kan ook nog eens fiscale voordelen hebben.

Het belastingvoordeel

We hebben het over belastingvrij sparen, dus hoe kun je met belastingvoordeel vermogen opbouwen voor je pensioen?

 • Het is mogelijk het in te leggen bedrag af te trekken van jouw inkomen. Het is echter wel belangrijk dat je binnen jouw reserveringsruimte of jaarruimte stort. Wat je hier op jouw bankspaarrekening hebt staan ziet de Belastingdienst als vermogen in box 1. Hierover betaal je dus geen vermogensrendementsheffing.
 • Als je jouw opgebouwde pensioen (periodiek) laat uitkeren betaal je inkomstenbelasting over deze uitkering(en). Het idee erachter is dat je waarschijnlijk in een lager belastingtarief valt vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. En dat scheelt in hoeveel je moet betalen aan belasting.

Kun je belastingvrij sparen voor de studie van jouw kind?

Je wilt graag sparen of beleggen voor jouw kind. Dat is niet vreemd, want studeren is vaak al duur genoeg. Zeker na de invoering van het sociaal leenstelsel. Natuurlijk kan je sparen op jouw eigen rekening, maar veel mensen kiezen ervoor om te sparen op een kinderspaarrekening. Dat is vaak wel zo duidelijk en zo weet je precies wat je hebt weggezet voor jouw kind(eren).

Belangrijk om te weten is dat beleggingen van je kind en het tegoed op de spaarrekening gewoon onder box 3 valt. Wanneer jouw kind nog niet volwassen is (dus jonger dan 18) zal de Belastingdienst het tegoed toerekenen aan tenminste één van de ouders. Als je dus een hoger netto vermogen hebt dan het heffingsvrije vermogen in box 3, dan moet je hierover wel belasting betalen.

Het is wel mogelijk om jaarlijks belastingvrij een schenking te doen. Ook is het mogelijk om een hoger bedrag belastingvrij te schenken, maar dat kan slechts eenmalig. Zo kon je in 2020 € 5.515 schenken aan jouw kinderen, maar is dat in 2021 al € 6.604. De eenmalige verhoogde vrijstelling stijgt echter niet zo hard, van € 26.457 in 2020 naar € 26.881 in 2021.

Wat betekent het samenvattend?

De belangrijkste veranderingen met betrekking tot belastingvrij sparen zorgen ervoor dat je meer vermogen kunt opbouwen voordat je ooit vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Eerder moest je bij een vermogen van € 30.846 al betalen, nu tegenwoordig wanneer je boven de € 50.000 uitkomt (of € 100.000 met een fiscaal partner). Het is dus mogelijk om meer geld te beleggen en/of sparen. Met de aankomende veranderingen lijkt het erop dat sparen weer iets interessanter kan worden en dat het bedrag wat je belastingvrij mag sparen ook weer omhoog zal gaan.

Heb jij een financiële buffer nodig?

Vraag een lening aan

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

Sorry, there are errors on the page: