Wat is de erfbelasting en wat moet je er over weten?

07.02.2022#Algemeen

Het betalen van erfbelasting is zeker geen leuke aangelegenheid. Het is dan ook iets waar de meeste mensen zich liever niet mee bezig zouden houden. Toch is het wel belangrijk om te weten wat je precies aan erfbelasting moet betalen. Het is namelijk ook mogelijk om minder aan erfbelasting te betalen dan je standaard zou doen. Om je goed te informeren lees je hier alles wat je moet weten over erfbelasting zodat je precies weet wat het is en hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo weinig mogelijk erfbelasting betaalt.

 

Wat is erfbelasting precies?

De erfbelasting is de belasting die je moet betalen aan de Belastingdienst over de erfenis van de overledene. Een erfenis is simpelweg alle bezittingen én schulden die door de overleden persoon worden achtergelaten. Er wordt gekeken naar wat op het moment van overlijden de waarde van alle bezittingen minus de schulden van de overledene waren – dat bedrag is waar je erfbelasting over moet betalen.

Er bestaat ook zoiets als vrijstelling voor het betalen van erfbelasting. Afhankelijk van de relatie met de overleden persoon geldt een bepaald erfbelasting tarief.

 

Wanneer hoef je geen erfbelasting te betalen?

Je hebt nu een idee van wat de erfbelasting is, maar dan is logische vraag voor veel mensen ’hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen of minder erfbelasting hoef te betalen? Je hoeft dus sowieso geen erfbelasting te betalen als de erfenis die je krijgt lager is dan jouw vrijstelling. Maar er zijn nog andere situaties waarin je geen (of minder) erfbelasting betaalt, ook als je meer erft dan de vrijstelling. Die gevallen zijn bijvoorbeeld:

 

  • Het is mogelijk dat je van de werkgever van de overledene een eenmalige uitkering krijgt. Als de uitkering eenmalig is en niet hoger is dan drie keer het laatste maandloon van de overledene betaal je daarover geen erfbelasting.
  • Ben jij de partner van de overleden persoon en heb je een nabestaandenpensioen? Daar hoef je geen erfbelasting over te betalen. De vrijstelling voor de erfbelasting is dan wel lager. Je moet het nabestaandenpensioen aftrekken van je vrijstelling.
  • Was de overleden persoon geen Nederlander? Dan betaal je geen erfbelasting in Nederland. Het is echter wel mogelijk dat je in het buitenland erfbelasting moet betalen. Was de persoon wel een Nederlander maar heeft de persoon langer dan 10 jaar in het buitenland gewoond? Dan hoef je ook hier geen erfbelasting in Nederland te betalen.

 

Hoe wordt erfbelasting berekend?

Je moet erfbelasting betalen over de waarde van de erfenis. Hier kom je aan door de schulden van de overledene op het moment van overlijden af te trekken van de bezettingen. Dat is redelijk gemakkelijk vast te stellen als het gaat om een geldbedrag dat op een bankrekening staat. Als het echter over andere dingen gaat dan is het vaak een stukje lastiger. Bijvoorbeeld als je denken aan onroerend goed of andere goederen.

Een koophuis

Ben je de enige erfgenaam van een koophuis? Dan kun je er natuurlijk voor kiezen om er zelf te gaan wonen, de woning te houden en verhuren, of gewoon de woning te verkopen. Zijn er meerdere erfgenamen? Dan is het mogelijk dat je de overige erfgenamen uitkoopt en alsnog de woning in jouw bezit hebt. In de meeste gevallen kiezen mensen ervoor om de woning te verkopen en krijgen de erfgenamen hun deel uit de opbrengst van de verkoop van het huis.

Als de woning wordt verkocht dan kijkt men naar de WOZ-waarde van het huis minus de hypotheekschuld, dat is hoe de erfbelasting zal worden berekend. Ga je echter zelf in het huis wonen of ga je het verhuren? Dan betaal je daarover inkomstenbelasting.

 

Een auto

Omdat een auto ook een onderdeel kan zijn van een erfenis betekent ook hier dat de erfgenamen gezamenlijk een auto zouden erven. Het kentekenbewijs van de auto moet binnen vijf weken na het overlijden over worden geschreven op naam van een nieuwe eigenaar of één van de erfgenamen. De waarde van de auto zal door een expert worden vastgesteld.

 

Besparen op de erfbelasting

Een groot deel van de erfenis zal waarschijnlijk normaliter terechtkomen bij de Belastingdienst. De meeste mensen vinden dit best zonde, zeker omdat er al belasting is betaald over de inkomsten. Gelukkig is het mogelijk om via bepaalde manieren flink te besparen op jouw erfbelasting. Deze tips gaan zeker helpen.

 

Schenken

Door de uiteindelijke erfenis te verlagen kun je de erfbelasting zo laag mogelijk houden. Dit is mogelijk door schenkingen te doen aan bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen als je nog leeft. Denk wel na over de vrijstelling van schenkbelasting en maak hier slim gebruik van. Het is bijvoorbeeld mogelijk om jaarlijks een bedrag te schenken of eenmalig een groot bedrag schenken voor een studie of een woning.

Je mag ieder jaar opnieuw een bepaald bedrag aan jouw (klein) kinderen schenken, en als ouder is dat dan belastingvrij. Door gebruik van deze vrijstelling van de schenkbelasting kun je jaarlijks geld schenken en verlaag je jouw vermogen. Op het moment dat je dan zou komen overlijden hoeft de erfgenaam minder aan belasting te betaling. Je raakt dan minder geld kwijt aan de Belastingdienst, en kunt zelf nog zien hoe jouw kinderen of kleinkinderen plezier hebben van het geld op het moment dat ze het ook echt goed kunnen gebruiken.

 

Schenken op papier

Bij een schenking op papier hoef je het geschonken bedrag niet direct te betalen, maar je kunt nog steeds geld schenken. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde schenkingsakte – een notariële akte. Pas na jouw overlijden zal dit geld worden uitbetaald. Tot die tijd heb je gewoon zelf toegang tot het geld op jouw rekening. Je zult echter wel jaarlijks rente moeten betalen aan de persoon die de schenking heeft ontvangen.

 

Maak gebruik van de WOZ-waarde

Voor veel mensen zit een groot deel van de erfenis in de woning. En volgens de erfbelasting zijn de waarde van de woning en de WOZ-waarde gelijk aan elkaar. De erfgenamen kunnen zelf kiezen of ze willen dat de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of van het jaar na overlijden wordt gebruikt. Stijgen de huizenprijzen zoals nu het geval is? Dan is het verstandig om de WOZ-waarde van het jaar voor overlijden te gebruiken. Wanneer de prijzen van een huis weer gaan dalen dan kan het juist verstandig zijn om de WOZ-waarde van het jaar na overlijden te kiezen.

 

Zorg voor een goed testament

Je kunt flink wat geld besparen aan erfbelasting met een goed testament. Je kunt bijvoorbeeld ook aangeven dat pas vanaf het moment dat jouw partner ook is overleden de betaling van de erfbelasting wordt uitgesteld. Soms kan het echter voordeliger zijn om de erfbelasting alvast wel te betalen. Per situatie is dit verschillend en daarom is het goed om je te laten informeren door een notaris.


Een zogenaamd tweetrapstestament is een andere manier om via het testament te besparen. Je bepaalt op papier via deze constructie dat jouw partner jouw enige erfgenaam is. De kinderen worden nu onterfd, maar wel met de voorwaarde dat ze alsnog jouw deel erven bij het overlijden van jouw partner. Zo kan jouw partner zo goed mogelijk gebruik maken van zijn/haar hogere vrijstelling en hoeven kinderen in eerste instantie geen erfbelasting te betalen.

Mocht jouw partner uiteindelijk toch over overlijden dan is het voor de kinderen mogelijk om gebruik te maken van twee vrijstellingen (zowel vader als moeder). Hierdoor is het mogelijk om flink wat geld te besparen. Ook hier is het belangrijk om je goed te laten informeren.

 

De erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen verspreiden

Je kunt jouw vermogen over meerdere personen nalaten om zo te besparen op de erfbelasting. Dat komt namelijk omdat er voor de erfbelasting elk persoon een bepaalde vrijstelling heeft. Je kunt vaker gebruik maken van de vrijstelling als je een bedrag nalaat aan meerdere personen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om kleinkinderen een bedrag na te laten. Natuurlijk moet dat allemaal wel goed worden vastgelegd.

 

Uiteindelijk vindt niemand het leuk om erfbelasting te moeten betalen. Maar met deze informatie en de handige tips is het mogelijk om zo veel mogelijk te besparen. Zo weet je zeker dat de mensen aan wie je ook daadwerkelijk geld wilt nalaten er optimaal gebruik van kunnen maken.

Veelgestelde Vragen

 

Hoeveel moet je betalen aan erfbelasting?

De percentages die je moet betalen aan erfbelasting zijn afhankelijk van de grootte van jouw erfenis en wat de ’afstand’ is tussen jou en de persoon die is overleden. Voor partners en kinderen variëren de percentages tussen de 10 en 20 procent. Voor mensen die verder van de overleden persoon af staan kan het oplopen tot 40 procent. Als iemand ervoor kiest om geld over te maken naar erkende goede doelen hoeven deze geen erfbelasting te betalen – ze zijn namelijk vrijgesteld van het betalen van erfbelasting

 

Wat is de 10-jaars regel?

De Belastingdienst kan nog steeds erfbelasting heffen over jouw nalatenschap als je nog niet minstens 10 jaar in het buitenland woont. Binnen deze 10 jaar word je geacht dat je nog steeds in Nederland woont, wat betekent dat je gewoon erfbelasting moet betalen.

 

Als mijn partner komt te overlijden – wat is mijn erfbelasting vrijstelling?

Voor echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner is de vrijstelling over de erfbelasting ook dit jaar weer iets hoger. In 2022 is het € 680.645 aan vrijstelling.

Heb jij een financiële buffer nodig?

Vraag een lening aan

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in

Sorry, there are errors on the page: